Ce trebuie sa faci pentru a beneficia de deducerea fiscala de 400 Euro/an?

Participarea la un fond de pensii facultative ofera si beneficii de natura fiscala. Astfel, daca esti angajat, contributia ta individuala la fondurile de pensii facultative este deductibila la calculul impozitului pe veniturile din salarii, in limita echivalentului in lei a sumei de 400 euro/an.

De o deducere similara beneficiaza si angajatorul care contribuie la un fond de pensii facultative pentru un angajat de-al sau: suma cu care a contribuit pentru acel angajat este considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil pentru angajator, respectiv scutita de la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro, intr-un an fiscal.

Astfel, daca adunam cele doua contributii, cea a angajatului si cea a angajatorului, rezulta o deductibilitate totala de 800 euro anual, pentru fiecare angajat.

Ce trebuie sa faci tu, in calitate de angajat, pentru a beneficia de deducerea fiscala?

Angajatorul are obligatia sa respecte prevederile art. 78, alin (2) din Codul fiscal cu privire la modul de calcul al impozitului pe veniturile din salarii realizate la locul unde se afla functia de baza a angajatului.

Astfel, indiferent cine face viramentul efectiv al contributiei in contul fondului de pensii facultative – angajatorul sau direct angajatul/participantul-  angajatorul este cel care va trebui sa tina cont de deductibilitatea sumelor reprezentand contributiile individuale ale propriilor angajati la fondurile de pensii facultative.

Documentele pe care trebuie sa le prezenti angajatorului pentru ca acesta sa aplice deductibilitatea legala sunt:

Copia Actului Individual de Aderare primita de la agentul de marketing in momentul semnarii

Dovada platii contributiilor la fondul de pensii facultative (copie ordin de plata / foaie de varsamant sau document eliberat de administrator)