Skip to main content
terms and cond

 

Prelucrarea datelor personale - NN Asigurari de Viata SA

 

NN Asigurari de Viata S.A. prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti, participanti la un fond de pensii facultative, beneficiari ai contractantului unei asigurari sau ai participantului la un fond de pensii facultative.

 

Prelucrare date personale in scop contractual, legal si interes legitim

Scopurile prelucrarii: NN Asigurari de Viata S.A. prelucreaza datele cu caracter personal declarate, in scopul desfasurarii contractului de asigurare, respectiv a actului de aderare, inclusiv pentru crearea de profiluri, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale.

 

Crearea de profiluri

 

Temeiul prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din contractul de asigurare (daca detineti unul sau mai multe contracte de asigurare), actul de aderare (daca ati aderat la un fond de pensii facultative al NN), precum si prevederile legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul asigurarilor, pensiilor facultative, dar si cele de aplicabilitate generala) si interesul legitim al NN Asigurari de Viata.

 

Categoriile de destinatari: Pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de asigurare, respectiv actul de aderare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, NN Asigurari de Viata S.A. comunica aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari precum:

 

 • Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara (fie Sectorul Asigurari, fie Sectorul Pensii Private), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
 • Pentru activitatea de asigurare in principal catre agentii de asigurare
 • Pentru activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative, in principal catre agentii de marketing, depozitar
 • La solicitarea expresa: autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, notari, organizatii de cercetare a pietei.

 

Acest tip de comunicare este ocazionala, in functie de situatie.

 

Categoriile de imputerniciti: Lista imputernicitilor NN Asigurari de Viata

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintele Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

 

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile.

 

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.

 

 

 

Nume si domeniul de activitate
Adresa
CUI
Nr. inregistrare Registrul Comertului

CEC Bank SA

Procesator plati

Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3 361897 J40/155/1997

INFORM LYKOS SA

Implicuire, printare, anvelopare scrisori, solutii digitale

Sos. Odai 347-363, Sector 1,  Bucuresti

9030790

J40/7278/2008

White Image Grup SRL

Trimitere de emailuri

Bucuresti, strada Piscului, nr. 5, sector 4

1552606

J40/8303/2003

La Strada Com SRL

Promotionale

Bucuresti, strada Albac, nr. 15, sector 1

RO5280360

J40/2963/1994

Lugera&Markler SRL

Prestari servicii pentru proiecte

Bucuresti, strada Stirbei Voda, nr. 26-28, Centrul International de Afaceri Union, etaj 1, sector 1

RO1569774

J40/10246/2003

Data Imaging Solutions SRL

Implicuire, printare, anvelopare scrisori

Bucuresti, strada Plugarilor, nr. 5, bloc 91, scara 3, etaj 2, apt. 49, sector 6

16066680

J40/692/2004

Telcor Communications SRL

Trimitere SMS-uri

Bucuresti, strada Mitropolit Andrei Saguna, nr. 5, sector 1

RO14835419

J40/8010/2002

Tipografia REAL SRL

Implicuire, printare, anvelopare scrisori

Bucuresti, strada Progresului, nr. 134-138, corp B, etaj 1, sector 5

RO5330280

J40/885/1993

Walter Services Romania SRL

Servicii de call center

Bucuresti, Str. Valea Cascadelor nr. 12-14, sector 6

22188445

J40/2168/2001

ZIPPER SERVICES SRL

Implicuire, printare, anvelopare scrisori

CLUJ NAPOCA, str.  Fabricii Nr. 93-103, judetul Cluj

RO16723187

J12/3166/2004

Webstyler S.R.L.

Solutii digitale

Bucuresti, Str. Istriei nr. 4, ap. 9, bl. 21E, et. 1, sector 3 si punct de lucru in str. Leonida nr. 19, sector 2, Bucuresti

RO14690202

J40/4912/2002

MILLWARD BROWN SRL

Studii de piata

Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169, etaj 1, Cam. 1, sector 1, cod postal 014459, Romania

RO 8222460

J40/1308/1996

MedNet Grecia S.A. Atena Sucursala Bucuresti

Solutionare dosare dauna (doar in cazul asigurarilor de sanatate)

Bucuresti, Str. David Praporgescu nr. 7, etaj 1, Cam. 49, sector 2

35309930

J40/15017/2015

KRUK ROMANIA S.R.L.

Servicii de recuperare creanta

Bucuresti, Calea Mosilor nr.

51, parter si et. 5,6, 7, sector 3

21114156

J40/3301/2007

Microsoft  Corporation

Solutii Customer Intelligence

USA, Washington 98052, One Microsoft Way, Redmond

-

-

IBM Romania SRL

Administrarea bazei de agenti de marketing

Bucharest Business Park, Soseaua  Bucuresti – Ploiesti 1A, Cladirea A2, cod postal 013681, Bucuresti Sector 1

RO378660

J/40/5106/1991 

BRIGHT COMMUNICATION SRL

intermediere asigurari

Str. Delea Veche nr. 24, Cladirea A, etaj 4, sector 2, Bucuresti

40970260

J40/5043/2019 

Avandor Labs SRL

Solutii digitale
Bucuresti, Str. Splaiul Independentei 193, et 3 , ap. 11, sector 6 34303726 J40/3835/2015

IPSOS SRL

Bucuresti Sectorul 6, Splaiul Independentei, Nr. 319G, cladirea C1 (Atrium House), Parter, zona A, corp A

13633055 J40/106/2001

KUBIS INTERACTIVE SRL

Activitati ale agentiilor de publicitate
Bucuresti, strada Olari nr. 11, Sector 2 24083160 J40/10875/2008

Fintech OS

Solutii digitale
Sos. Pipera 46D-46E-48 B 38120136 J40/14655/2017
DIS Express Services SRL Bucuresti, Sector 4, Str. Plugarilor, nr. 5, bl. 91, sc. 3, ap. 49 16222682 J40/7275/2005

Mind the Gap Consultancy SRL

Studii de piata

Str. George Baritiu nr. 16, sector 1, Bucuresti

39459956 J40/8060/2018

ISRA Center Marketing Research

Studii de piata

Calea Vitan nr. 23C, Sector 3, Bucuresti 13788602 J40/3169/2001
   

Lista imputernicitilor NN Asigurari de Viata care au calitatea de agenti de asigurare poate fi consultata aici.

Lista imputernicitilor NN Asigurari de Viata care au calitatea de agenti de marketing poate fi consultata aici.

 

Agentii de asigurare presteaza activitate de distributie in asigurari, iar agentii de marketing presteaza activitatea de marketing ale Fondurilor de Pensii Facultative NN Optim si NN Activ, ambele fiind activitati profesionale reglementate de prevederile legale, agentii prelucrand datele personale, in principal in vederea incheierii unui contract de asigurare, respectiv a aderarii la fondurile NN.

 

Transfer in Uniunea Europeana[1]. In scop legal si contractual, NN Asigurari de Viata poate transfera aceste date in Uniunea Europeana astfel (mai jos este detaliata tara si motivele pentru efectuarea acestei comunicari de date):

 

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale legate de cunoasterea clientei si in scopul prevenirii fraudelor
 • ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare si procesare a datelor referitoare la operatiunile de asigurari, reasigurare, analiza si raportare interna mai exact pentru a avea un sistem de back-up (restaurare a datelor) al sistemului informatic, Uniunea Europeana fiind locul unde sunt gazduite serverele care contin aceste informatii

 

In baza interesului legitim, in cazul in care ati incheiat contracte/acte de aderare si cu alta entitate din Grupul NN, NN Asigurari de Viata va comunica modificarea datelor de identificare (nume si prenume, numar si serie CI, data eliberare si expirare CI, adresa legala) catre respectiva entitate, in vederea actualizarii si prelucrarii in scop contractual a unor date exacte.

 

Date de sanatate: Evaluarea inseamna prelucrarea de catre NN Asigurari de Viata a datelor cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in cererea de asigurare, chestionarele medicale, formularele de anunt eveniment asigurat sau care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea contractului de asigurare, cererea pentru acordarea activului personal net al participantului in caz de invaliditate detinut la Fondul de Pensii Facultative, date medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale ori in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat / de acordare a activului personal net al participantului in caz de invaliditate) acestea constituind informatii esentiale pentru evaluarea riscului asigurat / acordarea activului personal net al participantului in caz de invaliditate si a desfasurarii contractului de asigurare.

Datele sunt prelucrate avand un temei legal si contractual si sunt necesare pentru evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despagubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate si platile aferente acestora.

Pentru Asigurarea de Sanatate NN[2], in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din contractul de asigurare, datele privind starea de sanatate si datele personale declarate, cat si cele furnizate ulterior sunt prelucrate de NN Asigurari de Viata S.A. si imputernicitii sai precum clinicile/spitalele din Reteaua medicala NN, clinicile/spitalele publice si/sau private care nu se regasesc in Reteaua medicala NN si MedNet Sucursala Romania. Datele mentionate pot fi transferate in Grecia in scopul intocmirii dosarului de dauna.

 

Pentru Asigurarea de Sanatate NN, prin intermediul partenerului Benefit Systems SRL, operator de date cu caracter personal cu numarul 30788, Asiguratorul ofera Contractantului, persoană fizica, acces gratuit la o gama larga de discounturi prin intermediul platformei online nn.benefitonline.ro, respectand Termenii si Conditiile specifice pe platforma. Pentru a putea accesa platforma de beneficii, adresa de e-mail, numele, prenumele Contractantului si numarul de contract vor fi transmise de Asigurator catre Benefit Systems.

 

Destinatar

Asigurare de viata

Asigurare de sanatate

Asigurare de grup

Pensie facultativa

Irlanda, pentru implementarea unei aplicatii informatice in vederea indeplinirii de catre operator a obligatiilor de prevenire a finantarii actelor de terorism, fenomenului de spalare a banilor si altor riscuri similare

da

da

da

da

Germania/Olanda/Irlanda, in vederea transmiterii de date catre reasiguratori

da

da

da

 

Olanda/Irlanda, in scop de analiza si raportare interna

da

da

da

da

Grecia, in scopul intocmirii dosarului de dauna

 

da

 

 

 

Durata prelucrarii: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, colectarea opiniei privind derularea contractului de asigurare (in termen de maxim 6 luni de la expirarea obligatiilor contractuale), precum si termenele de arhivare.

 

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

 

Prelucrare date personale in scop de marketing direct

In masura in care ati fost de acord, NN Asigurari de Viata S.A. si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct[3], inclusiv prin mijloace automate[4] si pentru crearea de profiluri[5], datele cu caracter personal precum: nume, prenume, data nasterii, adresa – localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, apartament, adresa e-mail, telefon acasa, telefon serviciu, telefon mobil, date despre familie, date contractuale (precum frecventa platii).

 

Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, NN Asigurari de Viata (prin departamentele specializate) selecteaza si analizeaza[6] una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, contributie la fondul de pensie si/sau venit, angajator, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

 

Prelucrarea de catre parteneri in scop de marketing direct: Una sau mai multe dintre datele mentionate pot fi comunicate partenerilor NN. Transmiterea CNP-ului si utilizarea acestuia de catre parteneri se efectueaza in mod exclusiv pentru selectie, intersectie si analiza, nefiind asociat cu alte date de contact.

 

Datele personale sunt comunicate in scopuri comerciale catre urmatorii parteneri:

 

 • NN Pensii SAFPAP SA
 • NN Asigurari S.A.
 • NN Lease S.R.L.
 • ING Bank Amsterdam – Sucursala Bucuresti

 

In cazul in care intervin actualizari ale datelor transmise, consimtamantul ramane in vigoare pana la notificarea NN Asigurari de Viata S.A. in sens contrar din partea dumneavoastra.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele in scop de marketing direct, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Consimtamantul poate fi retras oricand, in mod gratuit, printr-o notificare adresata NN Asigurari de Viata S.A.

 

Crearea de profiluri


Daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa dpo@nn.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

 

Detaliere drepturi

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul NN Asigurari de Viata S.A. din Bucuresti, strada Costache Negri nr. 1-5, Sector 5 sau cu un e-mail la adresa dpo@nn.ro.

 

Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

Societatea NN Asigurari de Viata S.A. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numarul 160, toate datele de contact fiind specificate in site.

 


 

[1] Desi notiunea consacrata este cea de “transfer” datele personale nu sunt instrainate, neglijate, transmise in mod necontrolat catre niste terte parti; acest transfer este mai degraba o gazduire pe servere (intrucat cele din UE se refera la sisteme informatice) a datelor dumneavoastra personale. Acest transfer se notifica pentru transparentizarea relatiei, dar este inclus in scopul derularii contractului, neputand fi separat de acesta.

[2] Precizarile sunt valabile numai in cazul acestui tip de asigurare

[3] Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.

[4] Adica prin folosirea unor sisteme, aplicatii

[5] „creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de munca, situația economica, sanatatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;

[6] Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct. De exemplu, pentru ofertare, intern este selectat un anumit public tinta, apoi se analizeaza profilul pentru a putea oferta potrivita nevoilor persoanei vizate.

 

 

Prelucrarea datelor personale - NN Pensii SAFPAP SA

 

NN Pensii SAFPAP S.A. prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: participanti/potentiali participanti la fond, beneficiari ai participantilor la Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Prelucrare date personale in scop contractual, legal si in interes legitim

Scopurile prelucrarii: NN Pensii SAFPAP S.A. prelucreaza datele cu caracter personal declarate, in scopul desfasurarii actului de aderare, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale.

 

Temeiul prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din actul de aderare (daca ati aderat la Fondul de Pensii Administrat Privat NN), precum si prevederile legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul pensiilor administrate privat, dar si cele de aplicabilitate generala) si in interesul legitim al NN Pensii SAFPAP.

 

Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu actul de aderare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, NN Pensii SAFPAP S.A. poate comunica aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari, precum:

 

 • Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Pensii Private, Casa Nationala de Pensii Publice si celalte case sectoriale, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
 • Pentru indeplinirea activitatilor de marketing al Fondului de Pensii Administrat Privat NN, in principal catre agentii de marketing ai operatorului, depozitar
 • La solicitarea expresa: autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, notari, politie, organizatii de cercetare a pietei.

Acest tip de comunicare este ocazionala, in functie de situatie.

 

Categoriile de imputerniciti: Lista imputernicitilor NN Pensii SAFPAP

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privier la respectarea cerintele Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

 

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile.

 

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor, ci in functie de activitatea pe care acesti prestatori o presteaza. In tabelul de mai jos, veti regasi activitatea prestata:

Nume si domeniul de activitate

Adresa

CUI

Nr. inregistrare Registrul Comertului

INFORM LYKOS SA

Implicuire, printare, anvelopare scrisori, solutii digitale

Sos. Odai 347-363, Sector 1,  Bucuresti

9030790

J40/7278/2008

White Image Grup SRL

Trimitere de emailuri

Bucuresti, strada Piscului, nr. 5, sector 4

1552606

J40/8303/2003

Data Imaging Solutions SRL

Implicuire, printare, anvelopare scrisori

Bucuresti, strada Plugarilor, nr. 5, bloc 91, scara 3, etaj 2, apt. 49, sector 6

16066680

J40/692/2004

Tipografia REAL SRL

Implicuire, printare, anvelopare scrisori

Bucuresti, strada Progresului, nr. 134-138, corp B, etaj 1, sector 5

RO5330280

J40/885/1993

Webhelp Romania Beta S.R.L.

Servicii de call center

Bucuresti, Str. Valea Cascadelor nr. 10-12, sector 6

22188445

J40/2168/2001

Telcor Communications SRL

Trimitere SMS-uri

Bucuresti, strada Mitropolit Andrei Saguna, nr. 5, sector 1

RO14835419

J40/8010/2002

Webstyler S.R.L.

Solutii digitale

Bucuresti, Str. Istriei nr. 4, ap. 9, bl. 21E, et. 1, sector 3 si punct de lucru in str. Leonida nr. 19, sector 2,

RO14690202

J40/4912/2002

Competence Call Center

Actualizare de date

București, B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3

21744364

J40/9474/2007

Microsoft Corporation

Solutii Customer Inteligence

USA, Washington 98052, One Microsoft Way, Redmond

-

-

IBM Romania SRL

Administrarea bazei de agenti de marketing

Bucharest Business Park, Soseaua  Bucuresti – Ploiesti 1A, Cladirea A2, cod postal 013681, Bucuresti Sector 1

RO378660

J/40/5106/1991 

Avandor Labs SRL

 

Solutii digitale
Bucuresti, Str. Splaiul Independentei 193, et 3 , ap. 11, sector 6 34303726 J40/3835/2015
IPSOS SRL Bucuresti Sectorul 6, Splaiul Independentei, Nr. 319G, cladirea C1 (Atrium House), Parter, zona A, corp A 13633055 J40/106/2001

KUBIS INTERACTIVE SRL

Activitati ale agentiilor de publicitate
Bucuresti, strada Olari nr. 11, Sector 2 24083160 J40/10875/2008
DIS Express Services SRL Bucuresti, Sector 4, Str. Plugarilor, nr. 5, bl. 91, sc. 3, ap. 49 16222682 J40/7275/2005

 

Lista imputernicitilor NN Pensii SAFPAP care au calitatea de agenti de marketing poate fi consultata aici.

Agentii de marketing presteaza activitatea de marketing al Fondului de Pensii Administrat Privat NN, o activitate profesionala reglementata de prevederile legale, prelucrand datele personale, in principal in vederea aderarii la Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Transfer in Uniunea Europeana[1]. In scop legal si contractual, NN Pensii SAFPAP poate transfera aceste date in Uniunea Europeana, astfel (mai jos este detaliata tara si indicandu-se motivele pentru efectuarea acestei comunicari de date):

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale legate de cunoasterea clientei si in scopul prevenirii fraudelor
 • ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare si procesare a datelor referitoare la operatiunile de pensii analiza si raportare interna, mai exact pentru a avea un sistem de back-up (restaurare a datelor) al sistemului informatic, Uniunea Europeana fiind locul unde sunt gazduite serverele care contin aceste informatii

 

Destinatar

Pensie administrata privat

Irlanda, pentru implementarea unei aplicatii informatice in vederea indeplinirii de catre operator a obligatiilor de prevenire a finantarii actelor de terorism, fenomenului de spalare a banilor si altor riscuri similare

da

Olanda/Irlanda, in scop de analiza si raportare interna

da

 

 

Date de sanatate: Inseamna prelucrarea de catre NN Pensii SAFPAP a datelor cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in cererile privind plata contravalorii activului net in caz de maturitate/invaliditate/deces, date medicale colectate in procesul de evaluare a platii contravalorii activului net, furnizate de catre participanti sau beneficiarii acestora, informatii privind decesul participantului sau incadrarea acestuia in grad de invaliditate nerevizuibil receptionate de la institutiile de evidenta) acestea constituind informatii esentiale pentru acivitatea de administrare a contului de Pensii private.

 

In baza interesului legitim, in cazul in care ati incheiat contracte/acte de aderare si cu alta entitate din Grupul NN, NN Pensii SAFPAP va comunica modificarea datelor de identificare (nume si prenume, numar si serie CI, data eliberare si expirare CI, adresa legala) catre respectiva entitate, in vederea actualizarii si prelucrarii in scop contractual a unor date exacte.

Durata prelucrarii: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

 

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

 

Prelucrare date personale in scop de marketing direct

In masura in care ati fost de acord, NN Pensii SAFPAP S.A. si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct[2], inclusiv prin mijloace automate[3] si pentru crearea de profiluri[4], datele cu caracter personal precum: nume, prenume, data nasterii, adresa – localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, apartament, adresa e-mail, telefon acasa, telefon serviciu, telefon mobil, date despre familie, date contractuale (precum frecventa platii).

 

Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, NN Pensii SAFPAP (prin departamentele specializate) selecteaza si analizeaza[5] una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, contributie la fondul de pensie si/sau venit, angajator, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

 

Prelucrarea de catre parteneri in scop de marketing direct: Una sau mai multe dintre datele mentionate pot fi comunicate partenerilor NN. Transmiterea CNP-ului si utilizarea acestuia de catre parteneri se efectueaza in mod exclusiv pentru selectie, intersectie si analiza, nefiind asociat cu alte date de contact.

 

Datele personale sunt comunicate in scopuri comerciale catre urmatorii parteneri:

 

 • NN Asigurari de Viata SA
 • NN Asigurari S.A.
 • NN Lease S.R.L.
 • ING Bank Amsterdam – Sucursala Bucuresti

 

In cazul in care intervin actualizari ale datelor transmise, consimtamantul ramane in vigoare pana la notificarea NN Pensii SAFPAP S.A. in sens contrar din partea dumneavoastra.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele in scop de marketing direct, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Consimtamantul poate fi retras oricand, in mod gratuit, printr-o notificare adresata NN SAFPAP S.A.

 

Daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa dpo@nn.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

 

Detaliere drepturi


 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul NN Pensii SAFPAP S.A. din Bucuresti, strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3, Sector 5.

 

Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

Societatea NN Pensii SAFPAP S.A. este înregistrata in registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numarul 5485, toate datele de contact fiind specificate in site.

 


 

[1] Desi notiunea consacrata este cea de “transfer” datele personale nu sunt instrainate, neglijate, transmise in mod necontrolat catre niste terte parti; acest transfer este mai degraba o gazduire pe servere (intrucat cele din UE se refera la sisteme informatice) a datelor dumneavoastra personale. Acest transfer se notifica pentru transparentizarea relatiei, dar este inclus in scopul derularii contractului, neputand fi separat de acesta.

[2] Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.

[3] Adica prin folosirea unor sisteme, aplicatii

[4] „creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de munca, situația economica, sanatatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;

[5] Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct. De exemplu, pentru ofertare, intern este selectat un anumit public tinta, apoi se analizeaza profilul pentru a putea oferta potrivita nevoilor persoanei vizate

 

 

Prelucrarea datelor personale - NN Asigurari SA

NN Asigurari S.A. prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti, potentiali clienti si terti (ex: in cazul platilor care apar pe acoperirea de raspundere civila). 

 

Prelucrare date personale in scop contractual, legal si interes legitim

Scopurile prelucrarii: NN Asigurari S.A. prelucreaza datele cu caracter personal declarate, in scopul desfasurarii contractului de asigurare, inclusiv pentru crearea de profiluri, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale.

 

Temeiul prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din contractul de asigurare (daca detineti unul sau mai multe contracte de asigurare), precum si prevederile legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul asigurarilor, dar si cele de aplicabilitate generala) si interesul legitim al NN Asigurari S.A.

 

Categoriile de destinatari: Pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de asigurare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, NN Asigurari S.A. comunica aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari precum:

 

 • Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
 • Pentru activitatea de asigurare in principal catre consultantii de vanzari
 • La solicitarea expresa: autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, notari, organizatii de cercetare a pietei.
 • Institutii bancare care au calitatea de cesionar in contractele de asigurare, dupa caz.

Acest tip de comunicare este ocazionala, in functie de situatie.

 

Categoriile de imputerniciti: Lista imputernicitilor NN Asigurari.

 

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintele Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016 similar operatorilor (inclusiv in ceea ce priveste cerinta stergerii sau returnarii datelor).

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile.

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.

 

Nume si domeniul de activitate

Adresa

CUI

Nr. inregistrare Registrul Comertului

BRIGHT COMMUNICATION SRL - servicii call center Str. Delea Veche nr. 24, Cladirea A, etaj 4, sector 2, Bucuresti 40970260 J40/5043/2019

STEFANINI ROMANIA SRL - servicii privind tehnologia informatiei

Str. Ing. George Constantinescu 4B E, Bucuresti, Sector 2

16139707

J40/2100/2004

FINTECH OS SRL - realizare softwere

Bucureşti Sectorul 2, Şos. PIPERA, Nr. 46D-46E-48, OREGON PARK, CLADIREA C, Etaj 2

38120136

J40/14655/2017

ORANGE ROMANIA SA - servicii telefonie

Bucureşti Sectorul 1, B-dul LASCAR CATARGIU, Nr. 47-53, EUROPE HOUSE

9010105

J40/10178/1996

KUBIS INTERACTIVE SRL - agentie de publicitate

Bucureşti Sectorul 2, Str. OLARI, Nr. 11, CORP 1, Etaj 1

24083160

J40/10875/2008

PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL - Evaluator de risc si pagube

Bucureşti Sectorul 1, Str. VIRGIL PLEŞOIANU, Nr. 52A

17629731

J40/6960/2012

PAYU ROMANIA SERVICES S.A - procesator plati

Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. NICOLAE STAICOVICI, Nr. 2, CLADIREA OPERA CENTER II, Etaj 1

33159402

J40/5733/2014

 

Lista imputernicitilor NN Asigurari care au calitatea de consultanti de vanzari poate fi consultata aici.

 

Consultantii de vanzari presteaza activitate de intermediere in asigurari aceasta fiind o activitate profesionala reglementata de prevederile legale, prelucrand datele personale, in principal in vederea incheierea unui contract de asigurare.

 

Transfer in Uniunea European[1]. In scop legal si contractual, NN Asigurari poate transfera aceste date in Uniunea Europeana astfel (mai jos este detaliata tara si indicandu-se motivele pentru efectuarea acestei comunicari de date):

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale legate de cunoasterea clientei si in scopul prevenirii fraudelor
 • ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare si procesare a datelor referitoare la operatiunile de asigurari, reasigurare, analiza si raportare interna mai exact pentru a avea un sistem de back-up (restaurare a datelor) al sistemului informatic, Uniunea Europeana fiind locul unde sunt gazduite serverele care contin aceste informatii

In baza interesului legitim, in cazul in care ati incheiat contracte/acte de aderare si cu alta entitate din Grupul NN, NN Asigurari va comunica modificarea datelor de identificare (nume si prenume, numar si serie CI, data eliberare si expirare CI, adresa legala) catre respectiva entitate, in vederea actualizarii si prelucrarii in scop contractual a unor date exacte.

Date de sanatate (in cazul produselor de asigurare care implica prelucrarea datelor de sanatate): Evaluarea inseamna prelucrarea de catre NN Asigurari a datelor cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in cererea de asigurare, chestionarele medicale, formularele de anunt eveniment asigurat sau care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea contractului de asigurare, date medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale ori in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat) acestea constituind informatii esentiale pentru evaluarea riscului asigurat si a desfasurarii contractului.

 

Datele sunt prelucrate avand un temei legal si contractual si sunt necesare pentru evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despagubirii si platile aferente acestora.

In scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din contractul de asigurare, datele privind starea de sanatate si datele personale declarate, cat si cele furnizate ulterior sunt prelucrate de NN Asigurari S.A.

 

 Destinatar

Asigurari generale

Irlanda, pentru implementarea unei aplicatii informatice in vederea indeplinirii de catre operator a obligatiilor de prevenire a finantarii actelor de terorism, fenomenului de spalare a banilor si altor riscuri similare

da

Olanda, in vederea transmiterii de date catre reasiguratori

da

Olanda/Irlanda, in scop de analiza si raportare interna

da

 

Durata prelucrarii: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, colectarea opiniei privind derularea contractului de asigurare (in termen de maxim 6 luni de la expirarea obligatiilor contractuale), precum si termenele de arhivare.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

 

Prelucrare date personale in scop de marketing direct

 

In masura in care ati fost de acord, NN Asigurari S.A. si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct [2], inclusiv prin mijloace automate [3] si pentru crearea de profiluri [4], datele cu caracter personal precum: nume, prenume, data nasterii, adresa – localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, adresa e-mail, telefon acasa, telefon serviciu, telefon mobil, date contractuale (precum frecventa platii).

Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, NN Asigurari (prin departamentele specializate) selecteaza si analizeaza[5] una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, contributie la fondul de pensie si/sau venit, angajator, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

Prelucrarea de catre parteneri in scop de marketing direct: Una sau mai multe dintre datele mentionate pot fi comunicate partenerilor NN. Transmiterea CNP-ului si utilizarea acestuia de catre parteneri se efectueaza in mod exclusiv pentru selectie, intersectie si analiza, nefiind asociat cu alte date de contact.

 

Datele personale sunt comunicate in scopuri comerciale catre urmatorii parteneri:

 

 • NN Asigurari de Viata SA
 • NN Pensii SAFPAP SA
 • NN Lease S.R.L.
 • ING Bank Amsterdam – Sucursala Bucuresti

In cazul in care intervin actualizari ale datelor transmise, consimtamantul ramane in vigoare pana la notificarea NN Asigurari S.A. in sens contrar din partea dumneavoastra.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele in scop de marketing direct, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Consimtamantul poate fi retras oricand, in mod gratuit, printr-o notificare adresata NN Asigurari S.A.

 

Crearea de profiluri

 

***

Daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa dpo@nn.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Detaliere drepturi

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul NN Asigurari S.A. din Bucuresti, strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, Sector 5 sau cu un e-mail pe adresa dpo@nn.ro.

Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.


 

[1] Desi notiunea consacrata este cea de “transfer” datele personale nu sunt instrainate, neglijate, transmise in mod necontrolat catre niste terte parti; acest transfer este mai degraba o gazduire pe servere (intrucat cele din UE se refera la sisteme informatice) a datelor dumneavoastra personale. Acest transfer se notifica pentru transparentizarea relatiei, dar este inclus in scopul derularii contractului, neputand fi separat de acesta.

[2] Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.

[3] Adica prin folosirea unor sisteme, aplicatii

[4] „Creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;

[5] Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct. De exemplu, pentru ofertare, intern este selectat un anumit public tinta, apoi se analizeaza profilul pentru a putea oferta potrivita nevoilor persoanei vizate