In calitate de participant poti  în orice moment să suspenzi sau să încetezi plata contribuţiilor la Fond, fara a fi necesara informarea prealabila a Administratorului.

Suspendarea se face automat in cazul in care plata nu a fost efectuata pe o perioada de 3 luni consecutive de la scadenţa obligaţiei si nu s-a înştiinţat în scris Administratorul, acesta din urmă poate sa considere suspendată plata contribuţiei, fără ca activul personal al participantului şi calitatea de participant să fie afectate.