Mergi la conţinutul principal

 

CRS

 

CRS (Common Reporting Standard) este un standard global cu privire la schimbul automat de informatii privind conturile financiare. CRS are ca scop prevenirea evaziunii fiscale si imbunatatirea conformarii fiscale internationale, prin dezvoltarea relatiilor dintre statele semnatare, cu privire la asistenta reciproca in domeniul fiscal.

 

Standardul Comun de Raportare este emis de OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) si a fost ratificat in Romania prin Legea nr. 70/2016 din 25 aprilie 2016 pentru Ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare.

 

Incepand cu 1 ianuarie 2016 a intrat in vigoare noul Cod de Procedura Fiscala, aprobat prin Legea nr. 207/2015, care pune in aplicare Directiva 2014/107 /EU privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal. Astfel,NN Asigurari de Viata S.A. este obligata sa aplice masuri de identificare a rezidentilor fiscali straini, persoane fizice si juridice, care detin contracte de asigurare de viata si sa raporteze Titularii de cont (contractanti/asigurati/beneficiari) catre autoritatile fiscale din Romania.

 

Fiecare autoritate fiscala nationala competenta va schimba anual cu cealalta autoritate fiscala competenta cu care are in aplicare acest Acord, pe baza automata, informatii referitoare la fiecare cont raportabil.

 

In conformitate cu Ordinul nr. 1939/2016 privind stabilirea institutiilor financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile financiare, NN Asigurari de Viata S.A. are obligatia sa raporteze catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala urmatoarele informatii generale referitoare la fiecare cont raportabil:

 

  1. In cazul unei persoane fizice care este titular de cont si persoana raportabila: numele, adresa, jurisdictie de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) si data si locul nasterii, dupa caz;

 

  1. In cazul unei entitati care este titular de cont si o persoana raportabila: denumirea, adresa, jurisdictia derezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF);

 

a) In cazul unei entitati care este titular de cont si care este identificata ca având una sau mai multe persoane care controleaza si care fac obiectul raportarii:

1. numele, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale entitatii; si

2. numele, adresa, jurisdictia/jurisdictiile de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale persoanelor si data si locul nasterii fiecarei persoane raportabile;

 

       3. numarul de cont sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont;

 

        4. numele si numarul de identificare, daca este cazul, al institutiei financiare raportoare;

 

b) soldul sau valoarea contului, inclusiv, in cazul unui contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui contract cu renta viagera, valoarea de rascumparare, valabil/valabila la sfârsitul anului calendaristic relevant, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului in cauza, sau valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului, in cazul inchiderii contului in timpul anului.

c) cuantumul brut total platit sau creditat titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic in legatura cu care institutia financiara raportoare este debitoare sau datoare sa il plateasca, inclusiv cuantumul agregat al oricaror rambursari platite titularului de cont in cursul anului calendaristic.

 

In cazul in care persoanele vizate nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a le oferi serviciile noastre.

 

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul NN Asigurari de Viata S.A. din Bucuresti, strada Costache Negri nr. 1-5, Sector 5 sau cu un e-mail la adresa dpo@nn.ro.

 

Pentru a vizualiza lista statelor parte la mecanismul de raportare automata puteti accesa urmatorul link:

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf.

 

Pentru  mai multe detalii despre CRS puteti consulta documentul de mai jos, site-ul web al OECD sau sa contactati autoritatile fiscale ale tarii de rezidenta fiscala de care apartineti.