Prelucrarea datelor personale - NN Asigurari de Viata SA

NN Asigurari de Viata S.A. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu numarul 160.

 

I. NN Asigurari de Viata S.A. prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice, in functie de scopul prevazut la punctul II:

Clienti/potentiali clienti, beneficiari ai contractantului unei asigurari, agenti de asigurare si agenti de marketing

 

II. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, modificata si completata, NN Asigurari de Viata S.A. are obligatia de a administra datele personale ale categoriilor de persoane fizice prevazute la punctul I in conditii de siguranta si numai pentru urmatoarele scopuri:

Asigurari si reasigurari, pensii facultative, prevenirea fraudelor, administrarea datelor referitoare la agentii de marketing si de asigurare, implementarea unei aplicatii informatice in vederea indeplinirii obligatiilor de prevenire a finantarii actelor de terorism si a fenomenului de spalare a banilor, transmiterea datelor cu scopul de a permite reasiguratorului sa faca o evaluare a evenimentului asigurat (in cazul decesului persoanei asigurate pe perioada contractului de asigurare), transferului sistemului informatic de procesare si stocare a datelor referitoare la operatiunile de asigurare si de pensii facultative, reclama, marketing si publicitate, statistica, studii de cercetare, studii de testare a campaniilor de publicitate, investigarea nivelului de satisfacere in randul clientilor, investigarea motivelor de cumparare/renuntare la contractele de asigurare

 

III. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

Societatilor de asigurare si reasigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Asigurari-Reasigurari, Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Pensii Private, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, agenti de asigurare si de marketing, angajati ai operatorului, imputerniciti ai operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele operatorului, cu exceptia imputernicitului (de exemplu, avocati, consultanti, contabili, auditori), alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, organizatii de cercetare a pietei

 

Spre exemplu, dar fara a se limita la acestia, imputerniciti in cazul Asigurarii de Sanatate sunt MedNet Grecia SA Atena Sucursala Bucuresti si Benefit Systems SRL.

 

IV. Datele personale sunt transferate in strainatate in urmatoarele scopuri:

In Polonia, ca urmare a transferului sistemului informatic de procesare si stocare a datelor referitoare la operatiunile de asigurare si de pensii;

In Olanda, pentru implementarea unei aplicatii informatice in vederea indeplinirii de catre operator a obligatiilor de prevenire a finantarii actelor de terorism, fenomenului de spalare a banilor si altor riscuri similare;

In Germania, Polonia si Irlanda, in vederea transmiterii de date catre reasiguratori;

In Olanda/Irlanda, in scop de analiza si raportare interna;

In SUA, in vederea transmiterii de chestionare care au drept scop imbunatatirea serviciilor furnizate de NN.

 

V. Datele personale sunt comunicate in scopuri comerciale catre urmatorii parteneri:

NN Pensii SAFPAP SA

ING Bank Amsterdam – Sucursala Bucuresti

 

VI. Conform Legii nr. 677/2001 si Legii 506/2004, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea datelor de catre asigurator este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul NN Asigurari de Viata S.A. din Bucuresti, strada Costache Negri nr. 1-5, Sector 5.

Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

 

Prelucrarea datelor personale - NN Pensii SAFPAP

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu numarul 5485.

 

I. NN Pensii SAFPAP S.A. prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice, in functie de scopul prevazut la punctul II:

Clienti/potentiali clienti, participanti la fond, beneficiari ai participantilor la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, agenti de marketing

 

II. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, modificata si completata, NN Pensii SAFPAP S.A. are obligatia de a administra datele personale ale categoriilor de persoane fizice prevazute la punctul I in conditii de siguranta si numai pentru urmatoarele scopuri:

Pensii administrate privat, prevenirea fraudelor, administrarea datelor referitoare la agentii de marketing, implementarea unei aplicatii informatice in vederea indeplinirii obligatiilor de prevenire a finantarii actelor de terorism si fenomenului de spalare a banilor, transferului sistemului informatic de procesare si stocare a datelor referitoare la operatiunile de pensii private, reclama, marketing si publicitate, statistica, studii de cercetare, studii de testare a campaniilor de publicitate, investigarea nivelului de satisfacere in randul clientilor, investigarea motivelor de aderare / transfer la un fond de pensii administrat privat

 

III. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Pensii Private, Casa Nationala de Pensii Publice si celalte case sectoriale, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, agenti de marketing, angajati ai operatorului, imputerniciti ai operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele operatorului, cu exceptia imputernicitului (de exemplu, avocati, consultanti, contabili, auditori), alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, organizatii de cercetare a pietei

 

IV. Datele personale sunt transferate in strainatate in urmatoarele scopuri:

In Polonia, ca urmare a transferului sistemului informatic de procesare si stocare a datelor referitoare la operatiunile de pensii private;

In Olanda, pentru implementarea unei aplicatii informatice in vederea indeplinirii de catre operator a obligatiilor de prevenire a finantarii actelor de terorism, fenomenului de spalare a banilor si altor riscuri similare;

In Olanda/Irlanda, in scop de analiza si raportare interna;

In SUA, in vederea transmiterii de chestionare care au drept scop imbunatatirea serviciilor furnizate de NN.

 

V. Datele personale sunt comunicate in scopuri comerciale catre urmatorii parteneri:

NN Asigurari de Viata SA

ING Bank Amsterdam – Sucursala Bucuresti

 

VI. Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea datelor de catre administrator este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul NN Pensii SAFPAP S.A. din Bucuresti, strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3, Sector 5.

Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.