Mergi la conţinutul principal

FATCA

 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este un act normativ elaborat in 2010 de Guvernul SUA cu scopul de a preveni evaziunea fiscala pe care ar putea sa o faca cetatenii sau rezidentii americani in legatura cu castigurile pe care le detin in afara SUA.

 

Prevederile FATCA se aplica incepand cu 1 iulie 2014. Aplicarea acestui act presupune ca NN Asigurari de Viata sa identifice clientii care au calitatea de cetateni sau rezidenti americani si sa-i raporteze catre autoritatile fiscale din Romania si SUA.

 

NN Asigurari de Viata a decis sa se conformeze cu cerintele FATCA, inregistrandu-se pe site-ul IRS cu statusul „Reporting model 1 FFI”, avand numarul de identificare globala (GIIN) GS0L53.00007.ME.642.

 

NN Pensii S.A.F.P.A.P. are statusul FATCA ”Excepted NFFE/Exempt BO”.

 

Acordul incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea FATCA („Acordul FATCA”) a intrat in vigoare in data de 3 noiembrie 2015. Romania este inclusa pe lista tarilor cu care autoritatile americane considera ca s-a ajuns la un acord de fond. Mai multe detalii pot fi regasite accesand linkul: http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx

 

Astfel, conform Ordinului nr. 1939/2016, NN Asigurari de Viata are obligatia legala de a raporta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmatoarele informatii cu privire la contractele de asigurare de viata detinute de Titularii de cont (contractanti/asigurati/beneficiari) rezidenti sau cetateni SUA:

 

a) In cazul unei persoane fizice care este Titular de cont si Persoana raportabila: numele, adresa, jurisdictie de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF), data si locul nasterii;

 

b) In cazul unei Entitati care este Titular de cont si o Persoana raportabila: denumirea, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF);

 

c) in cazul unei Entitati care este Titular de cont si care este identificata ca avand una sau mai multe Persoane care controleaza si care fac obiectul raportarii:

1. numele, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale Entitatii si

2. numele, adresa, jurisdictia/jurisdictiile de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale persoanelor si data si locul nasterii fiecarei Persoane raportabile;

 

d) numarul de cont sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont;

e) numele si numarul de identificare, daca este cazul, al Institutiei Financiare Raportoare;

f) soldul sau valoarea contului, in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract cu renta viagera; valoarea de rascumparare, valabila la sfarsitul anului calendaristic relevant sau la sfarsitul sau, in cazul in care contul a fost inchis, in cursul anului sau al perioadei in cauza; valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului;

g) cuantumul brut total platit sau creditat Titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare este debitoare sau datoare s-o plateasca, inclusiv cuantumul agregat al oricaror rambursari platite Titularului de cont in cursul anului.

 

In cazul in care persoanele vizate nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a le oferi serviciile noastre.

 

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul NN Asigurari de Viata S.A. din Bucuresti, strada Costache Negri nr. 1-5, Sector 5 sau cu un e-mail la adresa dpo@nn.ro.

 

Pentru mai multe detalii despre FATCA puteti consulta documentul de mai jos sau ne puteti contacta pe adresa asigurari@nn.ro.

Intrebari si raspunsuri FATCA

 

Formulare FATCA

Formular W9

Formular utilizat exclusiv de catre persoanele SUA (persoane fizice si persoane juridice) pentru declararea Numarului de Identificare Fiscala (TIN).

Detalii despre completarea acestuia se gasesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

 

Formular W8BEN

Formular utilizat exclusiv de catre persoanele fizice cu scopul de a identifica beneficiarii reali care nu sunt persoane SUA.

Detalii despre completarea acestuia se găsesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

 

Formular W8BENE

Formular utilizat exclusiv de catre persoanele juridice cu scopul de a identifica persoanele juridice din afara SUA care sunt beneficiarii reali.

Detalii despre completarea acestuia se găsesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf.