Mergi la conţinutul principal

Mesaj de la NN Pensii pentru participanţii la Pilonul II

NN în media
NN Pensii
Mesaj de la NN Pensii pentru participantii la Pilonul II

Ca urmare a apariţiilor media recente referitoare la modul în care investesc fondurile de pensii administrate privat şi, în particular, la activitatea de investiţii a NN Pensii, facem următoarele precizări:

 

Activăm pe piaţa pensiilor administrate privat încă de la apariţia acesteia, în prezent administrăm economiile pentru pensie pentru peste 2 milioane de participanţi şi, în numele acestora, investim responsabil, în baza prevederilor legale.

 

Principiile noastre de investiţii sunt aliniate cu profilul de risc specific fondurilor de pensii, iar pentru plasamentele în acţiuni urmărim inclusiv diversificarea geografică şi sectorială, care asigură distribuţia riscului la nivelul portofoliului.

 

Ca parte a administrării active a portofoliului, NN Pensii monitorizează constant evoluţia pieţelor financiare şi a companiilor în care fondul deţine acţiuni, evaluând fiecare companie pe baza unui set complex de indicatori financiari şi non-financiari.  De asemenea, reprezentăm interesele participanţilor noştri în adunările generale ale acţionarilor, promovând cele mai bune practici de guvernanţă corporativă.

 

De-a lungul celor peste 12 ani de activitate, fondul de pensii obligatorii administrat de NN Pensii a avut deţineri în zeci de companii listate, locale şi internaţionale. La 31 decembrie 2019, aproximativ 75% din portofoliul de acţiuni era investit în companii româneşti. Investiţiile pe bursele externe asigură respectarea principiilor de diversificare şi sunt determinate şi de constrângerile de lichiditate existente pe Bursa de Valori de la Bucureşti.

 

Plasamentele în acţiuni, care reprezintă aproximativ un sfert din totalul activelor administrate, sunt principalul element care a determinat randamente medii anuale cu aproximativ 5 puncte procentuale peste inflaţie de la lansare până în prezent, potrivit calculelor NN, în beneficiul celor peste 2 milioane de participanţi.

 

Ca parte a strategiei de investiţii pe bursele externe, urmărim sectoare economice cu potenţial semnificativ de creştere, care nu sunt reprezentate la bursa localî. De asemenea, expunerea pe fiecare emitent străin este limitată ca pondere în portofoliu, ceea ce, implicit, determină un impact redus al volatilităţii respectivei acţiuni.

 

În cazul particular al companiei Wirecard, care la decembrie 2019 reprezenta 0,6% din totalul activelor fondului, decizia de a investi în această acţiune a respectat toate prevederile legale aplicabile în sectorul pensiilor private din România şi a reflectat principiile menţionate mai sus.

 

Precizăm că acţiunile Wirecard nu se mai aflau în portofoliul fondului de pensii Pilon II NN la începutul lunii mai şi subliniem că evoluţia recentă a preţului acestei acţiuni nu a afectat sumele din conturile participanţilor.

 

În ceea ce priveşte activitatea de comunicare şi raportare, aceasta reflectă toate normele existente şi principiile generale de transparenţă.

 

În concluzie, performanţa unui fond de pensii trebuie analizată în ansamblul portofoliului şi pe o perioadă relevantă, pensiile private fiind un instrument de economisire pe termen lung.