Mergi la conţinutul principal

Astăzi, 12 Februarie 2024, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, îşi informează participanţii că a primit din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară, Avizul numărul 25 din data de 05.02.2024 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos.

 

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 12 Februarie 2024, NN Asigurări de Viată S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, îşi informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Avizul numărul 24 din data de 05.02.2024 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut avizul nr. 389/02.11.2023 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut avizul nr. 387/02.11.2023 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Aviz prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN ACTIV

Astăzi, 07.11.2023, NN Asigurari de Viata S.A, cu sediul in București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, isi informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV ("Prospectul”) numărul 388 din data de 02.11.2023.

 

În conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentului anunț, participanții care nu sunt de acord cu modificările propuse, notifică, în scris, Administratorul cu privire la dezacord si pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participanților  este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse Prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea Prospectului nu produc efecte, iar modificarea Prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

 

Pentru a consulta Documentul de informare şi solicitare a acordului participanților, precum şi textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Document de informare si solicitare acord participant

 

 

NN Asigurari de Viata S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

 

 

 

 

 

Aviz prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN OPTIM

Astăzi, 07.11.2023, NN Asigurari de Viata S.A, cu sediul în Bucuresti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, îsi informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM ("Prospectul”) numărul 386 din data de 02.11.2023.

 

În conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentului anunț, participanții care nu sunt de acord cu modificările propuse, notifica, în scris, Administratorul cu privire la dezacord şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului.

 

 

Neexprimarea de obiecții din partea participanților este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

În cazul În care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse Prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea Prospectului nu produc efecte, iar modificarea Prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta Documentul de informare şi solicitare a acordului participanților, precum şi textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugam să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Document de informare si solicitare acord participant

 

 

NN Asigurari de Viata S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 27 Iulie 2023, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiara - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 747 din data de 24.07.2023 pentru modificarea Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare şi textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

Str. Costache Negri, nr. 1-5, sectorul 5, 050552, București

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Société Générale S.A.

Astăzi, 27 Iulie 2023, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 748 din data de 24.07.2023 pentru modificarea Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare şi textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

Str. Costache Negri, nr. 1-5, sectorul 5, 050552, București

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Société Générale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul nr. 200/29.05.2023 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul nr. 202/29.05.2023 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 08 Iunie 2023, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, îşi informează participanţii că a primit din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară, Avizul numărul 201 din data de 29.05.2023 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 08 Iunie 2023, NN Asigurări de Viată S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, îşi informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Avizul numărul 203 din data de 29.05.2023 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astazi, 11 Aprilie 2023, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, isi informeaza participantii ca a primit din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara - Sectorul Pensii Private, Avizul numarul 330 din data de 03.04.2023 pentru modificarea Declaratiei privind Politica de investitii a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Declaratiei privind Politica de investitii in vigoare si textul celei anterioare, va rugam sa accesati link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Société Générale S.A.

 

Astazi, 11 Aprilie 2023, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, isi informeaza participantii ca a primit din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara - Sectorul Pensii Private, Avizul numarul 329 din data de 03.04.2023 pentru modificarea Declaratiei privind Politica de investitii a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Declaratiei privind Politica de investitii in vigoare si textul celei anterioare, va rugam sa accesati link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Société Générale S.A.

În temeiul prevederilor actului constitutiv al NN Asigurări de Viaţă S.A şi având în vedere prevederile Normei ASF Nr.  22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat s-a emis următoarea decizie.

 

Pentru a accesa textul integral vă rugam dați click aici.

 

Dată publicare: 16.03.2023

Vă informăm că în data de 14.12.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiile private, în cazul de faţă, Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative (Pilonul 3).

 

Una dintre cele mai importante modificări care se aplica pentru Pilonul 3 și care a intrat în vigoare începând din data de 15.12.2022 este eliminarea comisionului de administrare dedus din contribuțiile plătite.

 

Astfel, începând cu aceasta dată, NU se va mai percepe comisionul lunar de administrare în valoare de 1,5% pe lună, pentru fiecare plată reprezentând contribuția efectuata către Fondul de Pensii Facultative NN Activ.

 

Alte modificări aduse de Ordonanța de Urgenţă nr. 174/2022, importante pentru participanți/moștenitori:

  • plata activului personal poate fi solicitată de participantul care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, fiind eliminată condiția ca pensia sa fie pentru invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității;
  • dreptul participanților sau al moștenitorilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil.

 

 

Ordonanța de Urgenţă nr. 174/2022 a intrat în vigoare din momentul publicării sale în Monitorul Oficial (14.12.2022), iar administratorii fondurilor de pensii private au obligația de a implementa modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, cu excepția prevederii referitoare la deducerea comisionului de administrare care a intrat în vigoare în data de 15.12.2022.

 

Toate aceste modificări legislative se vor regăsi în Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, Prospect care în prezent este în curs de obținere autorizare modificare de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Pe această cale dorim să vă informăm că  prevederile legale menționate anterior se aplică chiar dacă  modificarea Prospectului încă nu a fost finalizată.

 

Pentru detalii şi clarificări suplimentare, ne puteți contacta pe adresa de e-mail pensiapilonul3@nn.ro.

 

 

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Vă informăm că în data de 14.12.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiile private, în cazul de fata Legea nr. 204/2006 privind pensii facultative (Pilonul 3).

 

Una dintre cele mai importante modificări care se aplica pentru Pilonul 3 și care a intrat în vigoare începând din data de 15.12.2022 este eliminarea comisionului de administrare dedus din contribuțiile plătite.

 

Astfel, începând cu aceasta dată, NU se va mai percepe comisionul lunar de administrare în valoare de 1,7% pe lună, pentru fiecare plată reprezentând contribuția efectuata către Fondul de Pensii Facultative NN Optim.

 

Alte modificări aduse de  aduse de Ordonanța de Urgenţă nr. 174/2022, importante pentru participanți/moștenitori:

  • plata activului personal poate fi solicitata de participantul care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, fiind eliminata condiția ca pensia să fie pentru invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității;
  • dreptul participanților sau al moștenitorilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil.

 

Ordonanța de Urgenţă nr. 174/2022 a intrat în vigoare din momentul publicării sale în Monitorul Oficial (14.12.2022), iar administratorii fondurilor de pensii private au obligația de a implementa modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, cu excepția prevederii referitoare la deducerea comisionului de administrare care a intrat în vigoare în data de 15.12.2022.

 

Toate aceste modificări legislative se vor regăsi în Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, Prospect care în prezent este in curs de obținere autorizare modificare de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Pe această cale dorim să vă informăm că  prevederile legale menționate anterior se aplică chiar dacă  modificarea Prospectului încă nu a fost finalizată.

 

Pentru detalii şi clarificări suplimentare, ne puteți contacta pe adresa de e-mail pensiapilonul3@nn.ro.

 

 

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 26 Ianuarie 2023, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, îşi informează participanţii că a primit din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară, Avizul numărul 27 din data de 19.01.2023 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 26 Ianuarie 2023, NN Asigurări de Viată S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, îşi informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Avizul numărul 26 din data de 19.01.2023 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut avizul nr. 52/12.02.2016 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul nr. 378/27.10.2022 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul nr. 379/27.10.2022 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 31.10.2022, NN Asigurări de Viață S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV ("Prospectul”) numărul 376 din data de 27.10.2022.

 

În conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentului anunț, participanții care nu sunt de acord cu modificările propuse, notifică, în scris, Administratorul cu privire la dezacord și pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participanților  este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse Prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea Prospectului nu produc efecte, iar modificarea Prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

 

Pentru a consulta Documentul de informare și solicitare a acordului participanților, precum și textul Prospectului în vigoare și textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

 

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Document de informare si solicitare acord participant

 

 

NN Asigurări de Viață S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 31.10.2022, NN Asigurări de Viață S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM ("Prospectul”) numărul 375 din data de 27.10.2022.

 

În conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentului anunț, participanții care nu sunt de acord cu modificările propuse, notifică, în scris, Administratorul cu privire la dezacord și pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului.

 

 

Neexprimarea de obiecții din partea participanților este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse Prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea Prospectului nu produc efecte, iar modificarea Prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta Documentul de informare și solicitare a acordului participanților, precum și textul Prospectului în vigoare și textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

 

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Document de informare si solicitare acord participant

 

 

NN Asigurări de Viață S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 19 Septembrie 2022, NN Asigurări de Viată S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, îşi informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Avizul numărul 318 din data de 12.09.2022 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 19 Septembrie 2022, NN Asigurări de Viață S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Avizul numărul 317 din data de 12.09.2022 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare și textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

 

NN Asigurări de Viață S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul de Administrație al NN Asigurări de Viață S.A., în calitate de Administrator al fondurilor de pensii facultative NN Optim și NN Activ, a evaluat eficiența sistemului de management al riscurilor pentru semestrul I al anului 2023, constatând că acesta este adecvat.

Astăzi, 09.06.2022, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV ("Prospectul”) numărul 185 din data de 02.06.2022.

 

În conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentului anunț, participanții care nu sunt de acord cu modificările propuse, notifică, în scris, Administratorul cu privire la dezacord şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participanților  este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse Prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea Prospectului nu produc efecte, iar modificarea Prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

 

Pentru a consulta Documentul de informare și solicitare a acordului participanților, precum și textul Prospectului în vigoare și textul integral al modificărilor propuse, vă rugam să accesați link-urile:

 

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Document de informare si solicitare acord participant

 

 

NN Asigurări de Viață S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 09.06.2022, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM ("Prospectul”) numărul 186 din data de 02.06.2022.

 

În conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentului anunț, participanții care nu sunt de acord cu modificările propuse, notifică, în scris, Administratorul cu privire la dezacord și pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participanților este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse Prospectului Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse Prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea Prospectului nu produc efecte, iar modificarea Prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta Documentul de informare și solicitare a acordului participanților, precum și textul Prospectului în vigoare și textul integral al modificărilor propuse, vă rugam să accesați link-urile:

 

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Document de informare si solicitare acord participant

 

 

NN Asigurări de Viață S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 4 martie 2022, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Decizia numărul 211  din data de 25.02.2022 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare și textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Société Générale S.A.

 

Astăzi, 4 martie 2022, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, decizia numărul 212 din data de 25.02.2022 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare și textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Société Générale S.A.

 

Astăzi, 29 Septembrie 2021, NN Asigurări de Viață S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, îşi informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 305 din data de 31.08.2021 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 29 Septembrie 2021, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, îşi informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 304 din data de 31.08.2021 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 31.05.2021, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 186 din data de 25.05.2021.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări și a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerata acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta Documentul de informare și solicitare a acordului participanților, precum și textul Prospectului în vigoare și textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Document de informare și solicitare acord participant

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 31.05.2021, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 187 din data de 25.05.2021.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul in Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări și a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerata acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare și textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Document de informare si solicitare acord participant

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 20 Mai 2021, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Decizia numărul 636 din data de 17.05.2021 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare și textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

 

 

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Société Générale S.A.

 

Astăzi, 20 Mai 2021, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în Bucureşti, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Decizia numărul 637 din data de 17.05.2021 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare și textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

 

 

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Société Générale S.A.

 

Astăzi, 18 ianuarie 2021, NN Asigurări de Viață S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 9 din data de 12.01.2021 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare și textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

 

NN Asigurări de Viață S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 18 ianuarie 2021, NN Asigurări de Viață S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 8 din data de 12.01.2021 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare și textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

 

NN Asigurări de Viață S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 11.11.2020, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 239 din data de 30.10.2020.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerata acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 11.11.2020, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 241 din data de 30.10.2020.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul in Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerata acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Tabel comparativ

 

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul de Administrație al NN Asigurări de Viață S.A., în calitate de Administrator al fondurilor de pensii facultative NN Optim și NN Activ, a evaluat eficiența sistemului de management al riscurilor pentru semestrul I al anului 2021, constatând că acesta este adecvat.

În temeiul prevederilor actului constitutiv al NN Asigurări de Viaţă S.A şi având în vedere prevederile Normei ASF Nr.  22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat s-a emis următoarea decizie.

 

Pentru a accesa textul integral vă rugam dați click aici.

 

Dată publicare: 02.11.2020

Astăzi, 18 iunie 2020, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiara, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 136 din data de 15.06.2020 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 12 iunie 2020, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiara, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 135 din data de 09.06.2020 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugam să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 07.04.2020, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 98 din data de 02.04.2020.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări Şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerata acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta textul Prospectului in vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, va rugam să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 07.04.2020, NN Asigurări de Viaţă S.A. își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Decizia numărul 450 din data de 02.04.2020 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de Investiții a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Declaratia privind Politica de Investitii pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

 

NN Asigurări de Viaţă SA

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 24.03.2020, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 78 din data de 18.03.2020.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerata acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 19.03.2020, NN Asigurări de Viaţă S.A. își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Decizia numărul 311 din data de 13.03.2020 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de Investiții a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Declarația privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

 

NN Asigurări de Viaţă SA

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 08.05.2019, NN Asigurări de Viaţă S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Decizia numărul 609 din data de 24.04.2019 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de Investiții a Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Declaratia privind Politica de Investitii pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

 

NN Asigurări de Viaţă SA

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 08.05.2019, NN Asigurări de Viaţă S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Decizia numărul 608 din data de 24.04.2019 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de Investiții a Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Declarația privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

 

NN Asigurări de Viaţă SA

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 25 aprilie 2019, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 138 din data de 18.04.2019 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Astăzi, 25 aprilie 2019, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 139 din data de 18.04.2019 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 05.02.2019, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 40 din data de 28.01.2019.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerata acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificarile aduse prospectului, solicitarile de transfer depuse ca urmare a exprimarii dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiara – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

 

Pentru a consulta textul Prospectului in vigoare si textul integral al modificarilor propuse, va rugam sa accesati link-urile:

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurari de Viata S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 05.02.2019, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 44 din data de 28.01.2019.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerata acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificarile aduse prospectului, solicitarile de transfer depuse ca urmare a exprimarii dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiara – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

 

Pentru a consulta textul Prospectului in vigoare si textul integral al modificarilor propuse, va rugam sa accesati link-urile:

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurari de Viata S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții ca a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiara avizul nr. 39/28.01.2019, privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții ca a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiara avizul nr. 43/28.01.2019, privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 10 septembrie 2018, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 320 din data de 03.09.2018 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 10 septembrie 2018, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 322 din data de 03.09.2018 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 25.08.2017, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul definitiv de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 685 din data de 23.08.2017.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

 NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 25.08.2017, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul definitiv de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 684 din data de 23.08.2017.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții ca a obținut avizul nr. 69/10.03.2017 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut avizul nr. 70/10.03.2017 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 16.03.2017, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 71 din data de 10.03.2017.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare. Noua valoare a comisionului de administrare se va aplica începând cu data de 20.09.2017.

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A

Astăzi, 16.03.2017, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 72 din data de 10.03.2017.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare. Noua valoare a comisionului de administrare se va aplica începând cu data de 20.09.2017.

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 3 februarie 2017, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul definitiv de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 23 din data de 30.01.2017.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 3 februarie 2017, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul definitiv de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 25 din data de 30.01.2017.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 17.11.2016, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 293 din data de 09.11.2016.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viaţă S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea  de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN OPTIM actual

Prospect simplificat NN OPTIM actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 17.11.2016, NN Asigurări de Viaţă S.A, cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul prealabil de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 292 din data de 09.11.2016.

 

În conformitate cu prevederile legale, participanții au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, să își exprime dezacordul cu privire la modificările propuse, trimițând o notificare scrisă în acest sens către NN Asigurări de Viața S.A., Divizia Administrare Pensii, cu sediul în Strada Costache Negri nr. 1-5, sectorul 5, București.

 

În baza acestei notificări şi a cererii de transfer, participanții care nu sunt de acord cu propunerile de modificare se pot transfera, fără penalități, la un alt fond de pensii facultative, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

 

Neexprimarea de obiecții din partea participantului în termenul de 30 de zile precizat mai sus este considerată acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului fondului de pensii facultative.

 

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la modificările aduse prospectului, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

 

Aceste propuneri de modificare vor fi valabile de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Sistemului de Pensii Private a avizului definitiv asupra propunerilor de modificare.

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile:

Prospect detaliat NN ACTIV actual

Prospect simplificat NN ACTIV actual

Tabel comparativ

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 17 februarie 2016, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM, își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul definitiv de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM numărul 51 din data de 12.02.2016.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN OPTIM este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 17 februarie 2016, NN Asigurări de Viaţă S.A., în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV, își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul definitiv de modificare a Prospectului Schemei de Pensii Facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV numărul 50 din data de 12.02.2016.

 

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Asigurări de Viaţă S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, cod unic de înregistrare 9100488, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/475/1997, își informează participanții că a obținut avizul nr. 53/12.02.2016 privind modificarea Contractului de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV

 

NN Asigurări de Viaţă S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Facultative NN ACTIV este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 30 Ianuarie 2024, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 4 din data de 23.01.2024 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare și textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensiapilonul2@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Société Générale S.A.

Astăzi, 04 Decembrie 2023, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. îsi informează participanţii că a primit din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numarul 414 din data de 22.11.2023 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensiapilonul2@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Société Générale S.A.

Astăzi, 04 Septembrie 2023, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. îsi informează participanţii că a primit din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numarul 321 din data de 28.08.2023 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos.

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensiapilonul2@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Société Générale S.A.

Astăzi, 31 iulie 2023, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 746 din data de 24.07.2023 pentru modificarea Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare şi textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensiapilonul2@nn.ro.

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3, sector 5, cod unic de înregistrare 21772089, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/9766/2007, își informează participanții că a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul nr. 155/02.05.2023 privind modificarea Contractului de administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos:

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN

 

Varianta anterioara este disponibilă aici:

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN (anterior)

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Dată publicare: 09.05.2023

Astăzi, 09 Mai 2023, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. îsi informează participanţii că a primit din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numarul 157 din data de 02.05.2023 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensiapilonul2@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Société Générale S.A.

Astăzi, 03 aprilie 2023, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 289 din data de 27.03.2023 pentru modificarea Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare şi textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensiapilonul2@nn.ro.

În temeiul prevederilor actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A şi având în vedere prevederile Normei ASF Nr.  22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat s-a emis următoarea decizie.

 

Pentru a accesa textul integral vă rugam dați click aici.

 

Dată publicare: 17.03.2023

Vă informăm că în data de 14.12.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgență nr. 174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private, în cazul de faţă, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pilonul 2).

 

Una dintre cele mai importante modificări care se aplica pentru Pilonul 2 și care a intrat în vigoare începând din data de 15.12.2022 este eliminarea comisionului de administrare dedus din contribuțiile plătite.

 

Astfel, începând cu aceasta dată, NU se va mai percepe comisionul lunar de administrare în valoare de 0,5% pe lună, pentru fiecare plată reprezentând contribuția efectuata către Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Alte modificări aduse de Ordonanța de Urgenţă nr. 174/2022, importante pentru participanți/moștenitori:

  • plata activului personal poate fi solicitată de participantul care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, fiind eliminata condiția ca pensia să fie pentru invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității;
  • moștenitorii unui participant decedat au dreptul de a alege între transferul sumei cuvenite către fondul unde au calitatea de participanți  sau plata unică/eșalonată, indiferent dacă au sau nu statutul de participanți la un fond de pensii;
  • plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării acestora;
  • dreptul participanților sau al moștenitorilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil.

 

 

Ordonanța de Urgenţă nr. 174/2022 a intrat în vigoare din momentul publicării sale în Monitorul Oficial (14.12.2022), iar administratorii fondurilor de pensii private au obligația de a implementa modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, cu excepția prevederii referitoare la deducerea comisionului de administrare care a intrat în vigoare în data de 15.12.2022.

 

Toate aceste modificări legislative se vor regăsi în Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, Prospect care în prezent este în curs de obținere autorizare modificare de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Pe aceasta cale dorim să vă informăm că  prevederile legale menționate anterior se aplică chiar dacă  modificarea Prospectului încă nu a fost finalizată.

 

Pentru detalii si clarificări suplimentare, ne puteți contacta pe adresa de e-mail pensiapilonul2@nn.ro.

 

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensiapilonul2@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Société Générale S.A.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3, sector 5, cod unic de înregistrare 21772089, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/9766/2007, își informează participanții că a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul nr. 435/05.12.2022 privind modificarea Contractului de administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos:

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN

 

Varianta anterioara este disponibilă aici:

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN (anterior)

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Dată publicare: 12.12.2022

Astăzi, 12 Decembrie 2022, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. îsi informează participanţii că a primit din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numarul 434 din data de 05.12.2022 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos:

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensiapilonul2@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Société Générale S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul de Administrație al NN Pensii SAFPAP S.A., în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat NN, a evaluat eficiența sistemului de management al riscurilor pentru semestrul I al anului 2023, constatând că acesta este adecvat.

Astăzi, 23 Mai 2022, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Decizia numărul 583 din data de 16.05.2022 pentru autorizarea modificării Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare și textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensii@nn.ro.

Astăzi, 23 Mai 2022, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 150 din data de 16.05.2022 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare și textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensii@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Société Générale S.A.

Astăzi, 31 Mai 2021, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 185 din data de 25.05.2021 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensii@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Société Générale S.A.

 

Astăzi, 20 Mai 2021, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Decizia numărul 639 din data de 17.05.2021 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de investiții în vigoare și textul celei anterioare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

 

 

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensii@nn.ro.

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 45 din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul de Administrație al NN Pensii SAFPAP S.A., în calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat NN, a evaluat eficiența sistemului de management al riscurilor pentru semestrul I al anului 2021, constatând că acesta este adecvat.

Astăzi, 23 octombrie 2020, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 219 din data de 19.10.2020 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 2-3, sectorul 5, 050552, București

021 – 9464, www.nn.ro, pensii@nn.ro.

În temeiul prevederilor actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A şi având în vedere prevederile Normei ASF Nr.  22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat s-a emis următoarea decizie.

 

Pentru a accesa textul integral vă rugam dați click aici.

 

Dată publicare: 14.07.2020

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3, sector 5, cod unic de înregistrare 21772089, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/9766/2007, își informează participanții că a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiară avizul nr. 104/13.04.2020 privind modificarea Contractului de administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN

 

Varianta anterioara este disponibilă aici:

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN (anterior)

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Dată publicare: 15.04.2020

Astăzi, 15 aprilie 2020, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 105 din data de 13.04.2020 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugam să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 30 septembrie 2019, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 268 din data de 20.09.2019 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 8 mai 2019, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 150 din data de 24.04.2019 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3, sector 5, cod unic de înregistrare 21772089, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/9766/2007, își informează participanții ca a obținut din partea Autorității de Supraveghere Financiara avizul nr. 149/24.04.2019 privind modificarea Contractului de administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Dată publicare: 08.05.2019

Astăzi, 7 aprilie 2020, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Decizia numărul 368 din data de 18.03.2020 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de Investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat S.A. vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Declarația privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Modificarea Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

Astăzi, 25 aprilie 2019, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară Decizia numărul 564 din data de 18.04.2019 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de Investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat S.A. vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Declarația privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 15 noiembrie 2018, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții cĂ a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 410 din data de 08.11.2018 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare si textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3, sector 5, cod unic de înregistrare 21772089, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/9766/2007, își informează participanții ca a obținut avizul nr. 409/08.11.2018 privind modificarea Contractului de administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN din partea Autorității de Supraveghere Financiara.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 10 septembrie 2018, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții cĂ a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private, Avizul numărul 321 din data de 03.09.2018 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare si textul celui anterior, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în București, Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3, sector 5, cod unic de înregistrare 21772089, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/9766/2007, își informează participanții ca a obținut avizul nr. 91/23.03.2018 privind modificarea Contractului de administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Pentru a consulta textul actualizat al Contractului de administrare vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN

 

 NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

 

Dată publicare: 02.04.2018

Astăzi, 2 aprilie 2018, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul numărul 92 din data de 23.03.2018 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN simplificat (vechi)

Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN detaliat (vechi)

Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN simplificat

Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN detaliat

 

 NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 15 februarie 2016, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții ca a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private avizul numărul 37 din data de 08.02.2016 pentru modificarea Prospectului Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Prospectului în vigoare şi textul integral al modificărilor propuse, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ING simplificat (vechi)

Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ING detaliat (vechi)

Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN simplificat

Prospectul Schemei de Pensii Private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN detaliat

 

 NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Astăzi, 15 februarie 2016, NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. își informează participanții că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiara Decizia numărul 314 din data de 08/02/2016 de autorizare a modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN.

 

Pentru a consulta textul Declarației privind Politica de Investiții a NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. vă rugăm să accesați link-ul de mai jos.

 

Declarația privind Politica de Investiții a NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

www.nn.ro

Depozitarul activelor financiare ale Fondului de Pensii Administrat Privat NN este BRD – Groupe Societe Generale S.A.